Turquality

TURQUALITY®, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörler açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY® buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda iki farklı destek limitlerine ait destek programları bulunmaktadır. Bunlar MARKA DESTEK ve TURQUALITY® destek programları olarak adlandırılmaktadır. Firmaların denetim sonucu aldığı puana göre hangi destek programına gireceği Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.