İhracat Destekleri

Firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarını sağlayan ve hazırlık-pazarlama-markalaşma süreçlerini kapsayan destekler bulunmaktadır.

2015-1 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar
2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar
2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar
2012-4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2012-3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
2011-1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıtynin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ