İhracat Destekleri

Firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarını sağlayan ve hazırlık-pazarlama-markalaşma süreçlerini kapsayan destekler bulunmaktadır.