Tedarik Zinciri Yönetim Danışmanlığı

‘’Birtzy tedarik zinciri, ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür’’ olarak tanımlanan Tedarik Zinciri Yönetimi, sonu olmayan bir yolculuktur; çünkü teknoloji değişiminin önlenemeyecek hızı, insanın ve dolayısıyla toplumların değişen istekleri, kurumların bu isteklere cevap verebilmek için iş süreçlerini değiştirmelerini, yönetmelerini ve yeniden kurmalarını gerektirmektedir. Her kurumun sahip olduğu insan, bilgi ve maddi kaynakları ile vizyonunun, rakipleri veya iş ortaklarının sahip olduklarından değişik olması, amaçlarına ulaşmak için izleyecekleri yolları, dolayısıyla tedarik zinciri yönetimi yolculuğunu da farklı kılmaktadır. MANFUL, sistematik bir yaklaşım ile bu yolculukta size rehberlik etmektedir.

Süreçlerin iyileştirilmesi, süreçler arası kopuklukların tespiti, performans yönetim modellerinin oluşturulması, süreç optimizasyon modellerinin oluşturulması gibi aşamaları içeren tedarik zinciri yönetimi çalışmaları ile MANFUL, firmanızın rekabet gücünü arttıran iş modellerini oluşturmaktadır.

Genel hizmetlerimiz:

 • Güncel durum analizi
  • Güncel tedarik zinciri ve süreçleri, karşılıklı bağımlılıkları, iletişim yolları, gerekli veri değişimini ve mevcut kontrol fonksiyonlarını toplamak
  • Bağlayıcı temel şartların belirlenmesi (tedarik zincirinde arayüzler, mevcut depo yerleri, mevcut ulaşım araçları, mevcut hizmet sözleşmeleri, müşteri istekleri vs. )
  • Anahtar değerlerin tespiti ve değerlendirilmesi.
  • Üretilen / satılan malların özel gereksinimlerin analizi.
  • Pazar şartların belirlenmesi.
  • Tedarik zincirinden ve ayrı yerlerin geçmişte kurulmuş(yerleşmiş) süreçlerin ve organizasyon çeşitlerin analizi
 • Gelecekteki durum analizi, planlanması ve gerçekleştirilmesi
  • Değer zincirin birlikte belirlenmesi
  • Kati, şeffaf bir tedarik zinciri yapının geliştirilmesi.
  • Gider merkezlerinin optimizasyonu
  • Verlimliliğin artırılması
  • Nakliye hareketlerin, depolama işlemlerin, yerlerin ve tesislerin detay planlaması.
 • Teslimat ve dağıtım arasında sinerji etkilerin oluşturulması.
 • Yer planlaması
 • Tüm tedarik zincirinde BT sistemlerin
 • Tedarikçi ve kurye ekspres paket-hizmet sağlayıcıları için lojistik özelliklerin tanımı.
 • Teslimat ve dağıtım arasında sinerji etkilerin oluşturulması.

Temel hedef amaçlar:

 • Nakliye hareketlerin ve depolama
 • Mevcut büyüklük, tepki kapasitesi, teslim edilebilirlik, besleme emniyeti, yürütme süresi ve maliyetler arasında en uygun dengenin bulunması.
 • Lojistik esnekliğin arttırılması.
 • Yönetim giderlerin azaltılması.
 • Ihtiyaç fazlası tasfiyesi.