Turquality Danışmanlığı

TURQUALITY®, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörler açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY® buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedeflemektedir.

Danışmanlık Kapsamı

  1. Firmanın Ön Değerlendirmesinin Yapılması: TURQUALITY Firma Ön Değerlendirme Setinin doldurulması suretiyle firmanın genel değerlendirmesinin yapılması ve firmanın TURQUALITY başvurusu için hazır olup olmadığının tespit edilmesi. İlgili bölüm sorumluları ile yapılacak yüz yüze görüşmeler ile mevcut durumun (süreç, dokümantasyon vb.) analizi, eksikliklerin tespit edilmesi ve bir rapor halinde şirket yetkilileri ile paylaşılması.
  2. Detaylı Analiz Çalışması ve Eksiklerin Tespiti: Firmanın ön değerlendirme işlemi yapıldıktan sonra Firma Ön İnceleme Çalışması kapsamında denetlenecek her bir bölümün detaylı analizlerinin yapılması ve eksikliklerin tespit edilmesi.
  3. Eksikliklerin Giderilmesi İçin Gerekli Aksiyonların Alınmasının Sağlanması: İlgili bölüm sorumlularına eksikliklerin giderilmesine yönelik bildirimler yapılması ve gerekli aksiyonların alınması için yol gösterilmesi.
  4. Eksik Süreçlerin Tamamlanması (Dokümantasyon Yönetimi): Bu kapsamda ilgili alanlarda istenecek bilgi/belge hazırlıklarının yapılması için ilgili alan sorumluları ile birlikte çalışılacak ve yapılması gereken çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilecektir.
  5. Ön Denetim: Gerçek denetim öncesinde her bir bölüm sorumlusu(ları) ile bir sanal denetim yapılması ve bölümlerin eksiklikleri bulunması durumunda bu eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli danışmanlığın yapılması.
  6. TURQUALITY Başvurusu: Bu aşamada TURQUALITY başvuru süreci yönetilecektir. Başvuru için firma tarafından hazırlanması gereken evraklar, otomasyon sistemine kayıt vb. işlemler konusunda danışmanlık verilecektir.