Bütçe Danışmanlığı

Günümüzün gelişen ekonomisi, tüm sektörlerde rekabeti artırmıştır. Bu durumda şirketler, gerek rekabetçi üstünlük alanlarını daha verimli şekilde kullanabilmek gerekse de performanslarını ölçebilmek adına planlı bir şekilde hareket etmek durumunda kalmışlardır. Bu amaç doğrultusunda şirketler, hem işletmelerinin karlılığını bugünden görüp doğru karar verebilmek için hem de şirketin performansını ölçümleyebilmek için bütçe ve kontrol sistemi hazırlama zorunluluğu içerisine girmişlerdir.

MANFUL, firmanın iş süreçlerini başından sonuna kadar tüm bütçeleme süreçlerini geliştirip, bütçe kontrolleri ve sapma analizleriyle birlikte firma kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasında yardımcı olabilmektedir.

Sunulan hizmetler:

 • Senaryo Analizleribud
 • Satış / Hizmet Bütçesi Oluşturulması ve Kontrolü
 • Üretim Bütçesi Oluşturulması ve Kontrolü
 • Satın Alma Bütçesi Oluşturulması ve Kontrolü
 • Stok Bütçesi Oluşturulması ve Kontrolü
 • Genel Yönetim Bütçesi Oluşturulması ve Kontrolü
 • Yatırım Bütçesi Oluşturulması ve Kontrolü
 • Proforma Gelir Tablosu Oluşturulması
 • Proforma Bilanço Oluşturulması
 • Proforma Nakit Akım Tablosu Oluşturulması
 • Nakit Akım Analizleri
 • Sapma Analizlerinin Oluşturulması ve Oluşan Sapmaların Neden Sonuç İlişkisi İçerisinde İrdelenmesi